Vallási értékek

Vas megye területe a Szent István által, a második évezred legelején alapított ( 1009 előtt) győri egyházmegyéhez tartozott egészen 1777-ig. Legfontosabb egyházi testülete a vasvári káptalan volt, amely hiteleshelyi tevékenységet is folytatott. Mária Terézia 1777.évi rendelete alapította a szombathelyi egyházmegyét.