Pályázatok, projektek

betűméret növelése      nyomtatás
2018   2016   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Vas megyében élő horvátok önazonosságának, nemzeti sajátosságainak megőrzése és erősítésére- 2013.10.11.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

A Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Kiíró) a 8/2013. (IX. 23.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 1. A pályázat célja: a Vas megyében élő horvátok önazonosságának, nemzeti sajátosságainak megőrzése és erősítése.

 

 1. A pályázatot igazgatási, oktatási, kulturális és egyházi feladatok, kapcsolatok, rendezvények támogatására lehet benyújtani, melyekben Kiíró társrendezőként vesz részt.

 

 1. A pályázók köre: Vas megyei települési horvát nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek, továbbá azon köznevelési intézmények, melyek Vas megyében horvát nyelvet vagy horvát nyelven oktatnak.

 

 1. A pályázatokat a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzathoz, a 9700 Szombathely, Pf. 61 levélcímre, vagy személyesen dr. Stankovits György megyei aljegyzőnél (Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Szombathely, Berzsenyi tér 1.) lehet benyújtani.

 

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

 

 1. A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. november 30.

 

 1. A nyertes pályázókkal Kiíró Támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza az elnyert összeg nagyságát, felhasználásának célját és a megvalósítás helyét, a beszámoló és az elszámolás feltételeit, a felek együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket.

 

 1. A támogatási összeggel Támogatottnak 2013. december 31-ig kell elszámolnia.

 

 

Szombathely, 2013. október 10.

 

Krizmanich István sk.

a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

Letöltés:
Link:
Vas Megye 2014-2020- 2013.10.10.

Vas Megye 2014-2020

"Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára”

ÁROP-1.2.11/A-2013

 

A projekt céljai

A projekt átfogó célja: a megyei önkormányzatok esetében a tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. Ennek érdekében a koordinációs projekthez kapcsolódóan ezen konstrukció kapcsán lehetőség van a kiépülő megyei tervezői körnek „éles” dokumentumok elkészítése illetve elkészíttetése kapcsán gyakorolni és fejleszteni képességeiket.

A projekt részcéljai a megyei önkormányzatok vonatkozásában

A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó - regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása a megyékben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági és civil szereplőkkel való együttműködés alapján.

 • A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése.
 • Megyei szintű, középtávú stratégiák, programok elkészítése, összhangban a hosszú távú koncepcióban leírtakkal.
 • A megyei önkormányzatok részéről a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése, valamint az abban foglalt projektcsomagok előkészítése és fejlesztése (amelyek segítik az integrált fejlesztési elképzelések megalapozását is, pl. TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentumok I-II. fázisa, a város és térsége projektcsomagjainak tervezése (I-II. fázisa), a szabad vállalkozási zónák fejlesztési magterületeinek meghatározása, ágazati OP-khoz kapcsolódó projektjavaslatok).

A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladatok ellátása:

 • a TOP tervezésekor a megyei jogú városok és a városi térségek fejlesztési elképzelések összehangolása a megyei fejlesztési elképzelésekkel (megyei területfejlesztési részdokumentummal),

 • a határ menti program tartalmának és a párhuzamosan futó megyei szintű programok kapcsolódásának, továbbá a megye területén megvalósuló valamennyi fejlesztés összhangjának biztosítása,

 • a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), mint új területi integrációs eszközterületének lehatárolásában, valamint a stratégiák végrehajtásának összehangolásában.

 • A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség biztosítása a Tftv. 13.§ (2) k) pontjában foglaltaknak megfelelően.
 • Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése a kiemelt projektben elkészülő módszertan és végrehajtott szakmai iránymutatás alapján.
Letöltés:
Link: http://arop.vasmegye.hu
betűméret növelése      nyomtatás