Pályázatok, projektek

betűméret növelése      nyomtatás
2018   2016   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


2012

Múltunk közös értékei - élő örökségünk- 2012.07.31.

 SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007 – 2013

SI-HU-01-01-007

Projekt címe                              Múltunk közös értékei – élő örökségünk
Prioritás                                    Az együttműködési terület vonzerejének növelése
Vezető partner szervezet       Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Vezető partner országa          Magyarország
Partner szervezet                   Zala Megyei Önkormányzat
                                                 Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
                                                 Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
Érintett régiók/
érintett
megyék                       Szlovénia: Pomurje, Podravje
                                                 Magyarország: Vas megye, Zala megye
Projekt kezdő dátuma              2009. 07. 01.
záró dátuma                             2012. 06. 30.
Projekt teljes költségvetése   386.059,57 euro
Megpályázott ERFA                  328.150,64 euro

 

A projekt elsődleges célja közös kezdeményezések és szinergikus hatások generálása a térségfejlesztésben, melyek megalapozhatják a közös kulturális erőforrások maximális hatékonyságú hasznosíthatóságát.. A tervezett akciók különösen az örökségvédelem és azon keresztül a kulturális turizmus előmozdítására irányulnak. Olyan összehangolt rendszerek kialakítása és innovatív módszerek alkalmazása a cél, melyek új lehetőségeket nyitnak a passzív kulturális vagyon aktív térségfejlesztő erővé válásához. Erős törekvés a feltárandó és megjelenítendő közös gyökerű értékek révén a térségi identitás erősítése, ami alapot nyújthat a térség arculatának megfogalmazásához és külső promóciójához is. A projekt keretében és hatására kialakítani szándékozott szervezetközi hálózatok, face-to-face kontaktusok és infokommunikációs kapcsolódások révén elérhető konkrét előnyök kihasználása mellett deklarált cél a mintanyújtás, a hálózatok fenntartható modelljeinek megalapozása is a térségben.

A projektben megcélzott konkrét eredmények, illetve ezek révén a közös történelmi és kulturális gyökerekkel rendelkező térségek meglazult kötelékeinek erősödése olyan alapot képezhet, melynek bázisán a közös turisztikai, kulturális és tudományos tevékenységek új lendületet nyerhetnek.

A projekt keretében felhalmozódó ismeretanyag, kialakuló, illetve elmélyülő kapcsolatok, létrejövő elektronikus kommunikációs közegek és írott dokumentumok egyfelől közvetlenül hozzájárulnak a közös identitás erősödéséhez, egyéb kézzelfogható kulturális előnyök eléréséhez, másfelől a közvetlen eredményeknek és megvalósuló tevékenységeknek, illetve a felerősödő határon átnyúló szakmai kommunikációnak jelentős továbbgyűrűző hatásai is lehetnek. A közös adatbázisok, informatikai rendszerek, kiadványok, kulturális és turisztikai kínálati elemek határok feletti volta és ennek megfelelő kezelése lehetővé teszi a természetes módon összetartozó elemek maximális hatékonyságú közösségi és piaci érvényesülését; a tudományos téren, az örökséggazdálkodásban és a turizmusban is megjelenítésre kerülő kulturális örökség elemek pedig a regionális-nemzeti erőforrások jobb kihasználását ígérik. A projekthez kapcsolódó médiamegjelenések, valamint a létrejövő kiadványok és internetes felületek közös marketing jellegű hatása ugyancsak lényeges értékképző elem.

A komplex módon tervezett projekt 4 tematikus alprogramja nagyszámú, de témánként összefüggő outputokkal számol. A kollektív alkotómunkát célzó “Műhely” alprogram outputja két levéltári tábor, egy néprajzi kutatótábor, egy bútorfestő tábor, és két olvasótábor átlagosan 20 résztvevővel, egy 6 napos nyári, bentlakásos, intenzív felkészítő tábor a lakodalmas témakörében, hat szakértői találkozó és hat irodalmi rendezvény. A „Kaptár” alprogram értékmentő tevékenységei egy helytörténeti lexikont, egy, szakmai forgatókönyvet, egy virtuális múzeum adatbázist, egy népzenei hanganyag-archívumot és további kutatási dokumentációkat ígérnek. A „Magvető” alprogram három témakörben képzési módszertant és képzést, egy konferenciát, egy kiállítást és egy módszertani intézményt hoz létre. A térségi örökségkincset felmutatni hivatott „Kirakat” öt kétnyelvű kulturális jellegű internetes felületet, hat művészeti alkotást, két kiállítást, 8 előadást, 5 nyomtatott kiadványt, egy zenei CD-t két nagyrendezvényt, és egy helytörténeti gyűjteményt eredményez.

A projekt közvetlen hatásaként számos kutatási eredmény (200 lexikon-szócikk, 30 épület-dokumentáció, 80 interjú stb.), kulturális produktum (kiadványok, gyűjtemények), ismeretekben és élményekben gazdagodó ember (táborok, rendezvények több száz látogatója, képzéseken résztvevő kb. 50 fő), megszülető intézmény (módszertani központ, gyűjtemény), megjelenő kiadvány és létrejövő adatbázis sorolható fel, de a legfontosabb eredménynek a mindezek révén belső kapcsolathálóiban és identitásában erősödő, kulturális értékekkel gazdagodó, dinamikusabbá váló, a külvilág számára vonzóbb térség létrejötte tekinthető.

A lexikonok a mellékletben találhatóak.

Letöltés: 1300_4816_Helytorteneti_lexikon-HONLAPRA.pdf
Link: http://www.vasivirtualismuzeum.hu/
betűméret növelése      nyomtatás