Közérdekű adatok

betűméret növelése      nyomtatás

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

• Szervezeti struktúra, vezetők

A Vas Megyei Közgyűlés

A Vas Megyei Közgyűlés Bizottságai

Hivatalvezető

Szervezeti felépítés

Felügyelt költségvetési szervek

Gazdálkodó szervezetek

Közalapítványok

Lapok

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Költségvetési szervek

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat ügyrendi listája

A helyi önkormányzat önként vállalat feladatainak felsorolása és részletes leírása

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

• Nyilvános kiadványok

Lapok

Önkormányzati Értesítő

• Döntéshozatal, ülések, a testület által alkotott jogszabályok, közgyűlési határozatok

A testület által alkotott rendeletek megtekintése

A testület által alkotott határozatok megtekintése

Döntések előkészítésének rendje, eljárási szabályok (SZMSZ)

Megyei Közgyűlés ülései

Pályázatok

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény, statisztika

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések, egyéb kifizetések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzés

betűméret növelése      nyomtatás