Koncepciók

betűméret növelése      nyomtatás

Területfejlesztési koncepciók, programok, tervek


Vas megye Integrált Területi Programja 2014-2020- 2014.10.31.

Vas megye  Integrált Területi Programja 2014-2020

Letöltés: 1300_6417_ITP_VAS_megye_1.0.pdf
Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Stratégiai Programjának Stratégiai Környezeti Vizsgálata- 2014.10.31.

Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Stratégiai Programjának Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Letöltés: 1300_4650_Program_SKV.pdf
VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020- 2014.10.31.

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

Letöltés: 1300_4213_Vas_megye_teruletfejlesztesi_program.pdf
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadása- 2014.07.18.

45/2014. (VII. 18.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának véglegesített változatát a miniszter támogató állásfoglalásának birtokában elfogadja.

Letöltés: 1340_2031_03__Vas_MegyeiTeruletfejlesztesi_Koncepcio_vegleges.pdf
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata- 2014.04.02.
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés egyeztetett változat
Letöltés: 1300_6751_Vas_konc_SKV_jelentes_2014_03_31_leadott.pdf
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet- 2014.02.18.

Vas Megye Közgyűlése határozatában hozzájárult a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció miniszteri jóváhagyásra történő megküldéséhez.
A „miniszter” a dokumentumot elfogadásra javasolja. Jelen dokumentum a 2014. júliusi közgyűlés jóváhagyása után válik véglegessé.

Letöltés: 1300_1910_vas_konc_vegleges_valtozat.pdf
Az OTRT Szerkezeti Terv Vas megyei részlete- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.)  Szerkezeti Terv  Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_5397_01-_Szerkezeti_terv_2013-12.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 2. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Ökológiai hálózat övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_7898_02-Okologiai.jpg
Az OTRT Vas megyei részlete 3. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Kiváló termő szántóterület övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_6363_03-Kivalo-termo-szanto.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 4. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Jó termő szántóterület övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_3147_04-Jo-termo-szanto.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 5. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Kiváló termő erdő övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_2575_05-Kivalo-termo-erdo.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 8. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Világörökségi és várományos terület övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_8397_08-Vilagoroksegi.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 9. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Vízminőség-védelmi terület övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_9041_09-Vizminosegi.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 10. övezeti terv- 2014.01.30.

Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósoló vízkárelhárítási szükségtározók területe övezete Vas megyei részlete

Letöltés: 1300_5546_10-Nagyvizi.pdf
Az OTRT Vas megyei részlete 7. övezeti terv 2014 12 21-ig- 2014.01.30.
Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Vas megyei részlete 2014 12 21-ig
Letöltés: 1300_3283_07-a-Tajkepvedelmi-2014-12-21-ig.jpg
Az OTRT Vas megyei részlete 07 övezeti terv hatályos: 2015 01 01-től- 2014.01.29.
Országos Területrendezési Terv (2013. évi CCXXIX. tv.) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Vas megyei részlete 2015.01.01-től
Letöltés: 1300_9725_07-b-Tajkepvedelmi-2015-01-01-tol.jpg
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója - Javaslattételi szakasz- 2013.05.16.

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2013. május 10-i aktuális változat.
(Javaslattételi, véleményezési szakasz nyílik.)

Letöltés: 1300_8129_vas_konc_javaslat_20130510.pdf
Vas Megye környezeti állapota 2012- 2013.01.30.
Letöltés: 1300_5520_Vas-Megye-korrnyezeti-all-201208.doc
Országos Területfejlesztési Koncepció 1. rész- 2012.11.21.
Letöltés: 1300_2665_OFK_OTK_tars_valt-1-RESZ(2)2_0.pdf
Országos Területfejlesztési Koncepció 2. rész- 2012.11.21.
Letöltés: 1300_2592_OFK_OTK_tars__valt-2-RESZ(2)2_0.pdf
Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója- 2012.11.21.
Letöltés: 1300_180_Vas_konc_3_0.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

1. fejezet: Vezetői Összefoglaló

Letöltés: 1300_1494_01._fejezet_-_Vezetoi_osszefoglalo.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

2. fejezet - Stratégia célja, tárgya módszertana

Letöltés: 1300_2630_02._fejezet_-_Strategia_celja,_targya_modszertana.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

3. fejezet és mellékletek - Energiafelhasználás státuszok trendek

Letöltés: 1300_7576_03._fejezet_es_mellekletek_-_Energiafelhasznalas_statuszok_trendek.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

4. fejezet és mellékletek - Korábbi tervek, koncepciók vizsgálata

Letöltés: 1300_7832_04._fejezet_es_mellekletek_-_Korabbi_tervek_koncepciok_vizsgalata.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

5. fejezet és mellékletek - Nyugat-dunántúli régió jellemzői

Letöltés: 1300_2625_05._fejezet_es_mellekletek_-_Nyugat-dunantuli_regio_jellemzoi.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

6. fejezet - Jövőkép

Letöltés: 1300_7785_06._fejezet_-_Jovokep.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

7. fejezet - Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás

Letöltés: 1300_7543_07._fejezet_-_Energiahordozok,_energiaelosztas,_tarolas.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

8. fejezet - Energiatudatos fogyasztás, energiahatékony felhasználás

Letöltés: 1300_6816_08._fejezet_-_Energiatudatos_fogyasztas,_energiah._felh.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

9. fejezet - Innovatív technológiák

Letöltés: 1300_8217_09._fejezet_-_Innovativ_technologiak.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

10. fejezet - A stratégia megvalósításának intézményi kerete

Letöltés: 1300_8628_10._fejezet_-_A_strategia_megvalositasanak_intezmenyi_ker.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció- 2012.09.05.

11. fejezet - Értékelések, konklúziók, javaslatok

Letöltés: 1300_1671_11._fejezet_-_Ertekelesek,_konkluziok,_javaslatok.pdf
ESPAN Energetikai Koncepció - Melléklet- 2012.09.05.

Melléklet - Vasvári kistérségi tanulmány

Letöltés: 1300_3151_Melleklet_-_Vasvari_kistersegi_tanulmany.pdf
Vas megye Területrendezési terve - SZÖVEGES MUNKARÉSZEK EGY DOKUMENTUMBAN- 2011.01.12.
Vas megye Területrendezési terve - SZÖVEGES MUNKARÉSZEK EGY DOKUMENTUMBAN:
1 Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete
2 Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól
3 Vas Megye Közgyűlésének 194/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének érvényesítését szolgáló intézkedésekről
Letöltés: Vas_TrT_I_2010nov_rendelet_hatarozat.pdf
Vas megye Területrendezési terve - a rendelet I. sz. melléklete: Szerkezeti terv- 2011.01.11.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - I. sz. melléklet Térségi Szerkezeti terv
Letöltés: Vas_J100e_00_Szerkezeti_terv.pdf
Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/1.sz. melléklete: Ökológiai háló- 2011.01.10.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/1.sz. melléklete: Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_01_Okohalo.pdf
Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/2.sz. melléklete: Kiváló szántóterület- 2011.01.10.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/2.sz. melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Letöltés: Vas_J100e_02_Szantoterulet_kivalo.pdf
Vas megye Területrendezési terve, II/3.sz. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/3.sz. melléklete: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_03_Erdo_kivalo_es_telepitesre_alkalmas.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/4.sz. melléklet: Tájképvédelmi terület- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/4.sz. melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_04_Tajkepvedelem.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/5.sz. melléklet: Térségi hulladéklerakó- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/5.sz. melléklet - Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_05_Hulladeklerako_tersegi.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/6.sz. melléklet: Történeti települési terület- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/6.sz. melléklet - Történeti települési terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_06_Torteneti_telepulesi_terulet.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/7.sz. melléklet: Víminőség felszín alatti- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/7.sz. melléklete: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_07_Vizminoseg_felszinalatti.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/8.sz. melléklet: Vízminőség felszíni- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/8.sz. melléklete: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete
Letöltés: Vas_J100e_08_Vizminoseg_felszini.pdf
Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/9.sz. melléklete: Ásványvagyon- 2011.01.07.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/9.sz. melléklete: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_09_Asvanyvagyon.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/11.sz. Nagyvízi meder, belvíz járta terület- 2011.01.05.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/11.sz. melléklet: Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_11_Vizvedelem.pdf
Vas megye Területrendezési terve - II/10.sz. melléklet: Együtt tervezhető térségek- 2011.01.05.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/10.sz. melléklet: Együtt tervezhető térségek övezete
Letöltés: Vas_J100e_10_Tervezesi_terseg_orszagos.pdf
Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/13.sz. melléklete: Vízerózió- 2011.01.04.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/13.sz. melléklet - Vízeróziónak kitett terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_13_Vizerozio.pdf
Vas megye Területrendezési terve - a rendelet II/12.sz. melléklete: Földtani veszély- 2011.01.04.
Vas Megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz. rendelete - Vas megye Területrendezési terve - II/12.sz. melléklet - Földtani veszélyforrás terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_12_Foldtani_veszely.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai - A) Erdő- mezőgazdaság- 2011.01.03.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - A) sz. melléklet - Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas területek övezete, mezőgazdasági művelésre másodlagosan alkalmas területek övezete
Letöltés: Vas_J100e_A_Masodlagos_alkalmas_erdo_mg.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai - B) Együtt tervezhető térségek- 2011.01.03.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - B) sz. melléklet - Együtt tervezhető térségek övezete Megyei TRT által kijelölt térségek
Letöltés: Vas_J100e_B_Tervezesi_terseg_tersegi.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai - C) Szélerőmű elhelyezése- 2011.01.03.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - C) sz. melléklet - Szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület övezete
Letöltés: Vas_J100e_C_Szeleromu_elhelyezes.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai- D) Korlátozó övezetek- 2011.01.03.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - D) sz. melléklet - Új beépítésre szánt terület kijelölést korlátozó - összesítő - övezet
Letöltés: Vas_J100e_D_Korlatozo_ovezetek.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai - G) Vízerózió pontosítás- 2011.01.02.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - G) sz. melléklet - Vízeróziónak kitett terület övezetét pontosító lehatárolás
Letöltés: Vas_J100e_G_Vizerozio_pontositas.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai - F) Földtani veszély pontosítás- 2011.01.02.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - F) sz. melléklet - Földtani veszélyforrás terület övezetét pontosító lehatárolás - csúszásveszélyes terület
Letöltés: Vas_J100e_F_Foldtani_veszely_pontositas.pdf
Vas megye területrendezési tervének megyei ajánlásai - E) Történeti terület pontosítás- 2011.01.02.
Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól - E) sz. melléklet - Történeti települési terület övezetét pontosító lehatárolás
Letöltés: Vas_J100e_E_Torteneti_telepulesi_terulet_pontositas.pdf
Tájékoztató a Vas megyei területrendezési terv módosításának, folyamatáról.- 2009.10.16.
A tervezési munkálatok 2009. október 9.-én elkezdődtek. A közel egy éves tervezési periódusban, a törvény által előírt egyeztetéseken túl, szeretnénk minél nagyobb nyilvánosságot biztosítani a civil szervezeteknek, és megyénk minden lakójának arra, hogy esetleges észrevételeiket közöljék a terv készítőivel. Az így megszerzett információkat-a törvény keretein belül- fel fogjuk használni a tervezés során. Észrevételeket elektronikus úton a foepitesz@vasmegye.hu, illetve a terfejl.csop@vasmegye.hu címre kérjük eljuttatni. Levélcímünk: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 9700. Szombathely Megyei Főépítész
Letöltés: Az_MTrT_modositasahoz.pdf
Vas megye területfejlesztési koncepciója és programja 2007-2020
I. kötet:                          Helyzetelemzés és koncepció
- 2007.05.15.
A dokumentáció a területfejlesztési dokumentumokra és a helyzetfeltárásra alapozva határozza meg Vas megye jövőképét és a megvalósulásához szükséges, 2007 és 2020 közötti időszakra szóló koncepcionális céljait, azok rendszerét.
Letöltés: Terfejl_Konc_es_Prog-I.doc
Vas megye területfejlesztési koncepciója és programja 2007-2020
II. kötet:                           Program 2007-2013
- 2007.05.15.
Vas megye területfejlesztési programja a következő, 2007-2013 közti középtávú tervezési időszakra határozza meg a szükséges fejlesztések irányait, s alapozza meg a várhatóan rendelkezésre álló finanszírozási források felhasználását. Összeállításának alapjául a koncepcióban megfogalmazott hosszú távú célok rendszere, valamint a megyei fejlesztési elkészíttetéséért a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ (2) b) pontja értelmében felelős Megyei Területfejlesztési Tanács feladat-meghatározása (1. számú melléklet) szolgált.
Letöltés: Terfejl_Konc_es_Prog-II.doc
Vas megye területfejlesztési koncepciója és programja 2007-2020
2. sz.melléklet:                  Vélemények értékelése
- 2007.05.15.
A Vas megyei fejlesztési program 2007-13-as változatához beérkezett vélemények, javaslatok feldolgozását mutatja be a táblázat.
Letöltés: Terfejl_Konc_es_Prog-mell2.doc
Eurégió bemutatkozása Brüsszelben- 2004.02.11.
Powerpoint bemutató
Letöltés: UTAK_A_JOVOBE_-_WAYS_TO_FUTURE_angol_2.1.ppt
Jövőkép "EuRégió West/Nyugat Pannonia"- 2003.09.02.
Az EuRegio West/Nyugat Pannonia Európa központi térségében található, Burgenland, valamint három nyugat-dunántúli megye, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala alkotja. A Régió Szlovákiával, Szlovéniával és Horvátországgal határos. A magyaron és németen kívül az EuRégióban a horvát és roma nyelvet is beszélik. Egyedülálló földrajzi helyzetének köszönhetően az EuRegio West/Nyugat Pannonia kelet és nyugat metszéspontja. Csak a határokon átnyúló szemlélettel valósíthatja meg a Régió a rendkívüli növekedési lehetőségeit. Az Európai Unió bővítésével Közép-Európában lérejön az EUREK (Európai Területfejlesztési Koncepció) elképzelések szerinti második európai gazdaságilag meghatározó térség, amely a több mint 25 millió lakosával a Berlin-Bécs-Trieszt tengely mentén terül el. A Pannonia EuRégió, a Középső Európa-Régió részeként a második gazdaságilag meghatározó európai térség központjában fekszik. Három, az Európai Unió által támogatott folyosó érinti a Régiót. Az európai folyosókon keresztül a térség Európa több területéhez kapcsolódik. Meghatározó szerepe van a térségnek Nyugat-Európa és a Balkán közötti kapcsolat biztosításához. Ehhez azonban szükséges a megfelelő infrastruktúrák kiépülése, amely öt éven belül várható.
Letöltés: EUTOP.zip
Forráshelygyűjtemény (településtörténet, műemlékvédelem) - Vas megye- 2003.09.01.

Az egyre gyorsuló élet, az általános változások minden területen sok bizonytalanságot keltenek. A biztos pontok, alapok egyre fogyó világában a múlt épített értékei, a települések történeti fejlődésének adatai segítségünkre lehetnek feladataink megoldásában.

A kötet megkísérelte összegyűjteni azon forráshelyeket, ahol a különböző szakterületekre vonatkozó adatok fellelhetők, sőt egyes esetekben a források adatait is. Az intézmények esetében a név, cím, gyűjtőterület, ahol lehetséges volt ott a leírás sőt az egyes fontosabb gyűjtemények bemutatása is megtörténik. Ezen forráshelyeket egy településtörténeti adatbank összeállításakor használni kell vagy lehet. Figyelembe kell azonban venni, hogy a különböző szervezetek más-más felügyeleti hatósághoz kerültek a minisztériumok, stb., átszervezése során.

Letöltés: forras.zip
Vas Megye Marketing Programja
egyeztetési változat v. 2.0
- 2002.05.13.
A Vas megye számára - a programban részletezett indokok alapján - javasolt stratégiai marketing célok a következők:
1.Erősödjön a megyetudat, erősödjön az itt élők kötődése a megyéhez.
2.Erősödjön meg Vas megye pozitív arculata és fokozódjon ezáltal vonzereje minden célcsoportjára vonatkozóan.
3.Növekedjen Vas megye (szellemi és gazdasági) súlya, különös tekintettel a nemzetközi együttműködési hálózatokra.
4.Minél teljesebb mértékben valósuljon meg az elfogadott területfejlesztési program.
5.A partnerség elve váljon központi értékké a területfejlesztés szereplői körében, s legyen a fejlődés fő generátora.
Letöltés: MARKETV2.ZIP
Vas Megye Területfejlesztési Programja
végleges változat
- 2001.06.16.
Vas megye területfejlesztési programjának a kidolgozása - egyidőben a Győr-Moson-Sopron megyei programmal - 2000. januárban kezdődött. A program alapvetően az 1998 elején elfogadott hosszú távú megyei területfejlesztési koncepcióra épül. A területfejlesztési program, megegyezően az Európai Unió tervezési elveivel, 2001-től 2006-ig terjedő időszakra, azaz középtávú tervezési időszakra készül, s erre a hat évre határozza meg a megye területfejlesztési céljait és a célok megvalósítását szolgáló különböző programokat.
Letöltés: MEGYEPR.ZIP
Vas Megye Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja 2000-2006- 1999.08.02.
Word dokumentum (2,5 Mb)
Letöltés: sapard-agrar.doc
Vas Megye Környezetvédelmi Programja 1998- 1998.06.01.

A megvalósítás általános terve

Letöltés: KORNYVED.DOC
betűméret növelése      nyomtatás