Kitüntetések, díjak

betűméret növelése      nyomtatás

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata


2017

Gyarmati András főiskolai adjunktus. DLA abszolutórium, restaurátor
Kissné Ráczkevi Irén könyvtáros, SZSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Komor András nyug. kultúrház igazgató
Kovács Jánosné nyugdíjas tanítónő
Pálné Horváth Mária igazgató, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

2016

Benkő Péter Pál a celldömölki Soltis Lajos Színház művészeti vezetője, színésze
Földesiné Németh Csilla a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tanára
Herczeg László nyugdíjas, nemeskeresztúri helytörténet kutató
Horváth Győző az Ungaresca Táncegyüttes művészeti vezetője
Pintér Pál (posztumusz) a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese, a kezdetektől tagja a Csaba József Honismereti Egyesületnek, a körmendi Magyar-Finn Baráti Kör alapító tagja, elnöke, majd vezetőségi tagja volt
Schimmer Roberta a sárvri Ma'mint'Ti suínjátszó csoport vezetője, a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola AMI zongora-drámajáték tanára
Schmall Gyuláné a VASÉP Kőszegi Kft. nyugdíjas ügyvezetője, tiszteletbeli székely, valamint Somlói Borlovag
Virág Zsuzsanna a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, népművelő, mozgókép és médiakultúra szakos pedagógusa

2015

Dr. Barityné Házi Ottilia Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete munkatársa, továbbá a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Firisz Lászlóné nyugdíjas, az előző ciklusban Nick község önkormányzati képviselője, alpolgármestere, a Szent Anna Templomért Alapítvány tagja
Kálóczi György Nyugalmazott pedagógus, a sárvári Regős együttes alapító tagja
Kiss Éva Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendezvényszervezője
Marton Miklós Soltis Lajos Színház műszaki vezetője
Scheer Bernadett Savaria Szimfonikus Zenekar koncertmestere, a Budaker Gusztáv Zeneiskola Kőszeg hegedűtanára
Szurcsik János nyugdíjas, festőművész és középiskolai tanár

2014

Aknay János Kossuth Díjas festőművész
Glóbits Jenőné nyugdíjas tanítónő
Horváth Márta Bersek József Általános Iskola tánc- és drámapedagógus
Kancsó Zoltánné Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete munkatársa, a Csepregi Vegyeskar Egyesület művészeti vezetője
Kondor János Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
Lajos Tiborné Chernel Kálmán Városi Könyvtár Kőszeg igazgatója
Lőrincz Miklós Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. évfolyamos Általános Iskola tanítója
Takó Gábor Vas Megyei Temetkezési Kft. Körmendi Kirendeltségének vezetője

2013

Gergye Rezső vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója
Illés József Szakonyfalui Szlovén Hagyományőrző Tánccsoport vezetője
Koltai Jenő dr. alsósági katolikus esperes-plébános
Sebestyén Zoltán citerazenekar vezető, népdalkör vezető, Kemenesmagasi
Sebestyénné Németh Eszter ének-zenetanár, egyházzenész, Szentgotthárd
Tamás Tibor Nicki Fergeteg Együttes vezetője
Tömő József Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagja
Tóthárpád Ferenc kőszegi író. költő, szerkesztő

2012

Csehi József nyugdíjas, a Rákóczi Szövetség Szombathelyi Szervezetének elnöke
Dr. Kalló Zsolt DLA Művészeti Szakközépiskola, Széchenyi István Egyetem Zenei Intézete, hegedűművész, középiskolai tanár
Dr. Melega Miklós Vas Megyei Levéltár történésze
Dvorákné Kővári Anikó és Dvorák László Hajnalcsillag Néptáncegyüttes vezetői
Horváth Antal Kőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskola nyugdíjas igazgatója
Marosfalvi Antal nyugdíjas festőművész, restaurátor tanár
Mészáros Szabolcs festőművész
Varga Károly Gyula Rumi Rajki ÁMK Művelődési Ház intézményegység vezetője

2011

Csuka Éva Művelődési Otthon és Könyvtár Répcelak könyvtárvezetője
Horváth Ágota Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sárvár tanára
Krieg Ferenc nyugdíjas festőművész
Mosonyi András nyugdíjas mérnök Körmend
Parais István Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató-helyettese
Prikazovics Ferenc Mesebolt Bábszínház igazgatóhelyettese
Radványiné Novák Judit Savaria Szimfonikus Zenekar zenekari művésze
Varga Ibolya Isis Galéria tulajdonosa Szombathelyen

2010

Baloghné Simon Erika tanár, művelődésszervező Sajtoskálon
Dr. Schrott Géza nyugalmazott iskolaigazgató, történelem-ének szakos középiskolai tanár, karnagy és könyvtáros
Gyöngyösi Zsuzsanna Dr. Bendefy László Városi Könyvtár intézményvezetője
Marosits József képzőművészeti alkotó
Móricz Iván nyugdíjas pedagógus, kórusvezető karnagy
Süle Ferenc nyugdíjas zeneiskolai igazgató, karnagy, Celldömölk
Takács Zoltán Bálint a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója, történész, turkulógus

2009

Fodor Ernőné nyugdíjas, a körmendi Nyugdíjas Vöröskeresztes Klub vezetője
Horváth Kálmán Tibor művész, nyugalmazott határőr
Korbacsicsné Porpáczi Erika Partium alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentgotthárd, igazgató
Mórocz István Concordia Énekegyesület elnöke
Prof. Dr. Lőrincz Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke
Sabján Edit Jáki Plébánia, a Szent Cecília Énekkar vezetője, orgonista
Scheiber Katalin Vitalitas Bútorgaléria, belsőépítész, galéria vezető
Török Bódog és felesége nyugdíjasok, néhai Török Richárd szobrászművész szülei

2008

Aigner Géza a szombathelyi Szent Márton templom plébánosa
Cservék László Művészeti Iskola Őriszentpéter népzenei oktató
Gelencsér Ildikó Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház népművelője, szakmai helyettese
Hullmann Szilvia JABIL CIRCUIT Magyarország Kft. logisztikai ügyintéző, a "Meggyeskovácsi Fejlődéséért Közalapítvány" elnöke
Méreiné Horváth Mária Savaria Szimfonikus Zenekar cselló szólamvezetője
Sándor János Savaria Szimfonikus Zenekar koncertmestere
Söptei Imre Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának osztályvezetője
Szélesi Attila Koncz János Zene- és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sárvár rézfúvós zenetanár, fúvószenekari karnagy

2007

Dr. Fűzfa Balázs Berzsenyi Dániel Főiskola Irodalomtörténeti Tanszék docense, Phd.
dr. Smidt Erzsébet Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum tagintézmény igazgatója, történész
Nagy Gábor Soltis Színház vezetője
Németh István nyug. tanszékvezető docens
Rápli Róbert SZOI Takács Jenő Zeneiskola Szentgotthárd zenetanára
Szabó Gizella Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum tagintézmény igazgatója, könyvtáros
Szájer Istvánné Csaba Józseg ÁMK Csákánydoroszló tanítónője

2006

Ádám Dénes gazdasági igazgató-helyettes
Bódiné Dargai Mária zenekari tag
Bodor Miklós nyugdíjas festő-grafikus művész
Bokányi Péter főszerkesztő-helyettes
Dr. Tilcsik György igazgató
Jagodics Tamás kőszegi borász
Kapiller Sarolta titkárságvezető
Katonáné Erdélyi Györgyi nyugalmazott pedagógus
Keszténé Tóth Erika szakreferens
Kovács Attiláné művelődésszervezező, népművelő
Láng József kőszegi borász
Nagy Béla Lászlóné tanár
Németh Tiborné könyvtáros
Sülyi Péter térségmenedzser
Várnai Valéria nyugalmazott festőművész

2005

Balogh József költő
Balogh Tamás fafaragó művész
Dr. Szanyi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szentgotthárdi Betegek Otthona vezető főorvosa
Gömbös Mátyás nyug. rádió-TV szerelő, az Őriszentpéteri Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság vadászmestere
Gróf István Tourinform Iroda Sárvár turisztikai menedzsere
Joó László nyug. fafaragó művész, a velemi Népművészeti Stúdió tagja
Joósné Tali Julianna Mesebolt Bábszínház bábkészítője, műhelyvezető
Katona Attila Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék főiskolai adjunktusa
Peltzer Géza újságíró, zongorista
Sellyei Tamás Ottó a szombathelyi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tanára, tervező grafikus művész
Szakály Ferenc nyug. pedagógus, helytörténeti kutató
Szalay Istvánné Életünk Szerkesztősége ügyviteli munkatársa
Varga Gézáné Faluház Baráti Kör elnöke, a Győrvári Faluház vezetője
Vörös János a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület tagja, fafaragó művész, citerazenész
Wágnerné Horváth Meggie énekes

2004

Benkőné Klára Júlia könyvtárvezető
Gellén Lászlóné szólamvezető zenekari tag
Horváth László zenekar igazgató
Joós Tamás az OMK igazgatója, énekmondó
Kacsics Kristóf általános iskolai tanár
Káldy Lajos nyug. pedagógus
P. Horváth Sándor nyugdíjas zenész, együttesvezető
Rózsa Ferenc karnagy
Szántó Imréné dr. a BDF főiskolai docense
Szomjú Lászlóné könyvtáros
Tóth László nyug. könyvtári technikus
Unger Magdolna nyug. iskola igazgató-helyettes
Varga Antal tánckarvezető, néptánc pedagógus
Vinczeffy Adrienne főiskolai docens, zenei tanszékvezető

2003

Balogh József pedagógus
Császár Erika bábművész
Czika László fotóriporter
Derdák Ferenc geodéta
Dr. Batki Jenőné nyugalmazott főiskolai docens
Dr. Bellérné Horváth Cecília igazgató
Dr. Nagy Gábor szerkesztő
Dr. Tímár Péter orvos, jazz fesztivál szervező
Dr. Tóth Gyuláné nyug. könyvtárigazgató
Dr. Vörös Ottó főiskolai tanár
Gregorich Ferenc citerazenekar vezető
Jürgen Döbbeke és Antje Eggenstein /Németország/ -
Pálköviné Békefi Cecília zeneművész
Szommer Ildikó igazgató-helyettes
Tóth Gabriella főtanácsos

2002

Benkő Sándor fotóriporter
Dr. Nagy Zoltán múzeum-igazgató
Gazdagné Sugár Zsuzsanna gazdasági igazgató-helyettes
Nagy Gábor Végállomás Klub programszervezője
Németh István szakképző iskola igazgató
Németh Tibor könyvtári munkatárs
Nigó Józsefné nyug főiskolai tanár
Pataki András zeneiskolai tanár
Prof. Dr. Gyürki László rk. plébános, kanonok, teológus
Remete Emília nyug. pedagógus
Szatucsek Klára táncpedagógus, művészeti oktató
Szepesiné Fuisz Erika népművelő
Szucsicsné Földi Anna Szántó Piroska Emléklakás gondnoka
Tóth Ferenc művelődési központ igazgató-helyettese
Verasztó János evangélikus lelkész

2001

Dr. Kiss Gábor főmúzeológus
Dr. Lőrinczy Huba főiskolai tanár
Dr. Szabó Endre nyug. pedagógus
Horváth József pápai prelátus, a KTI igazgatója
Kamper Lajos grafikus
Kozma Gábor újságíró
Kurucz László (posztumusz) Vasvári Színi Egylet volt tagja
Méreiné Horváth Mária cselló-szólam vezetője
Molnár Piroska városi könyvtárvezető
Prof. Brenner Vilmos nyug. építész, író
Sárváry László zeneiskola igazgatója
Simon Gizella városi könyvtárigazgató
Simon Győző nyug. kántor
Szekeres Krisztina körzeti stúdióvezető-helyettes
Tóth Emőke szobrászművész

2000

Benke Éva nyug. főiskolai docens
Borsos Géza nyug. népművelő
Buza Gáspár zenekari művész
Csonka Ernő festőművész
Horváth Jánosné Mesebolt Bábszínház igazgatója
Kovátsné Kemenes Andrea pedagógus
Németh János művész-tanár
Papp Gyula nyug. könyvtárigazgató
Pásti József inzézményvezető
Pungor János Vas Megyei TIE igazgatója
Rasperger József művelődés-szervező
Sebők Lívia zenei szakelőadó
Somlósi Lajos fotóművész
Sütő Éva textilművész
Tóth László pedagógus
betűméret növelése      nyomtatás