Kitüntetések, díjak

betűméret növelése      nyomtatás

Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettje


2007

Csák Zsófia Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum osztályvezetője, történész
Erdélyiné Horváth Terézia Alapfokú Művészeti Iskola Őriszentpéter igazgatója
Prof. dr. Puskás János Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszék főiskolai tanára,PhD, Habil
Szalay Istvánné Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Gencsapáti tanítónője
Vincze Tibor Csaba nyugalmazott építészmérnök

2006

Bartakovics Józsefné nyugdíjas pedagógus
Dr. Kövér István ügyvéd
Dr. Nagy Zoltán igazgató, Körmend
Gouth Zsuzsa nyugdíjas nyelvtanár
Zsámbéky Monika muzeológus, Szombathely

2005

Barbér Istvánné nyugdíjas, a felsőszölnöki szlovén énekkar vezetője, a Szlovén Nyugdíjas Egyesület elnöke
Dr. Köbölkuti Katalin Berzsenyi Dániel Könyvtár tudományos munkatársa, gyűjteményvezető
Dr. Szinetár Csaba Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Karának főiskolai tanára, a biológia tudományok kandidátusa
Ilon Gábor Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának megyei múzeumigazgató-helyettese
Tóth József a Derkovits Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója

2004

Dr. Guttmann Miklós BDF tanulmányi rektorhelyettese
Dr. Zsiga Tibor ügyvéd, helytörténész
Nagy Endre Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Savaria Múzeumának csoportvezető főmúzeológusa
Unti Imréné nyugdíjas
Zágorhidi Czigány Balázs a Vasvári Múzeum igazgatója

2003

Benczik Gyula levéltáros
Dr. Horváth Sándor ny. helytörténész
Sági Ferenc művelődési ház vezető
Szukics Istvánné szentgotthárdi asszonykvartett alapító tagja
Tóth Péter tanár, művelődéstörténész

2002

Csabai Andrásné (posztumusz) nyugdíjas
Dr. Goda Imre főiskolai docens
Dr. Koltai Jenő katolikus esperes-plébános
Dr. Pálvölgyiné Hajmási Erika főmúzeológus
Szerdahelyi Pál (posztumusz) evangélikus lelkész, tábori esperes, lovagrendi káplán

2001

Balogh Péter beruházási irodavezető-főmérnök
Dr.Szabó Géza nyug. főiskolai tanár
Dr.Vig Károly Vas Megyei Múzeumok Ig. osztályvezetője
Hencz József rk. plébános, püspöki tanácsos
Mayer László Vas Megyei Levéltár igazgató helyettese

2000

Bartók Lászlóné polgármester
Bölcs Matild főiskolai docens
Dabóczi Dénes művészettörténész
Dr.Galambos Iréneusz Ferenc OSB bencés szerzetes, alsóőri plébános
Mukics Ferenc Vas Népe Kft rendszergazdája

1999

Dr.Bakay Kornél Kőszegi Városi Múzeum tájmúzeumi ig.
Dr.Gyurácz Ferenc Vasi Szemle főszerkesztője
Hirnök József Magyarországi Szlovének Egyesületének vez.
Pusztai Zsoltné pedagógus
Tóth Zoltánné Kelemen Mária pedagógus

1998

Dominekné Kőszegfalvi Ágnes tanítónő
Dr. Sill Aba Ferenc plébános
Gáspár Lászlóné nyug., vegyeskar szervező Felsőszölnökön
Göncz László /Lendva/ Muravidéki magyarság pol.-kult.vez.
Schneller János rk. plébános

1997

Dr. Horváth Sándor újságíró
Dr. Szabó László Vas Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója
Krajczár Károly pedagógus
Unger Edit pedagógus
Vizi László nyugdíjas könyvtárigazgató

1996

Bárány László plébános
Dobri Mária könyvtáros
Fehér Tamás mérnök
Kondicsné Dr. Kovács Éva gimnáziumi igazgató-helyettes
Pintér Jánosné asszonykórus vezető
Variné Trifusz Mária énekkarvezető

1995

Czuczainé Skapper Hilda pedagógus
Doncsecz Károly fazekasmester
Kocsis Jolán pedagógus
Pungor Zoltán pedagógus
Szakály Ferenc pedagógus

1994

Brigovich Lajos Horvátzsidányi Általános Iskola tanára
Fodor Lászlóné Felsőszölnöki Általános Iskola tanára
Tilcsik György Vas Megyei Levéltár igazgatója
Unger Magdolna nyugalmazott tanár
Urbán László nyugalmazott könyvtárigazgató

1993

Ács László tanár, népművelő,helytörténet-kutató
Dr. Gadányi Károly BDTF Szláv Filológiai Tanszékcsoport vezetője
Dumovits István katolikus lelkész, horvát kultúra egyik terjesztője
Mesterházy Sándor (posztumusz) nyug. evangélikus lelkész
Szukics Mariann Porebje Újság főszerkesztője, szlovén kult. terj.
betűméret növelése      nyomtatás