Kitüntetések, díjak

betűméret növelése      nyomtatás

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata


2017

dr. Magyar Rezső hatósági szakügyintéző, jogtanácsos, Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
dr. Palotai Péter jogi és szervezési csoportvezető, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Ecker Eszter szervezési ügyintéző, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Erdélyi Antal (posztumusz)
Fukszberger Imre Lóránt Csehimindszent község polgármestere
Laczó Éva igazgatási osztályvezető Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
Varga Jenő nyugdíjas

2016

Dr. Tóth Csaba a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatala helyettes vezetője
Egyed Gyuláné a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott köztisztviselője
Fábián István a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala földmérési ügyintézője
Fekete Tamás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetője
Geröly Tibor nyugdíjas, vállalkozó, a hetedik Önkormányzati ciklusban képviselő és jelenleg alpolgármester is
Nagy Sándor nyugdíjas Magyarnádalja község volt polgármestere
Sütő Károly a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője
Tóth Mária a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszecsődi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézője

2015

Brennerné Gorza Mária Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője, népesség-nyilvántartó
dr. Stankovits György Vas Megyei Önkormányzati Hivata,l megyei aljegyző
Kovács Géza Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási főelőadója
Sőbér Aurélia Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetője
Szép József Nemeskeresztúr község nyugalmazott polgármestere
Zsirainé Tóth Mária Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közterület használati ügyintézője

2014

Csire Imre Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala vezetője
Joó Imre nyugdíjas, Torony község díszporgára, települési képviselő
Pacsi Józsefné gazdasági ügyekért felelős külsős alpolgármester Jánosházán
Rosenfeld Istvánné a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal városi főmérnöke
Szabó Marianna Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal gyámhatósági, köznevelési, ifjúságpolitikai és sport ügyintézője
Wiktoráné Németh Klára Séi Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője

2013

Avar Kálmán Vas Megyei Kormányhivatal Novény és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgató-helyettese
Böröndiné Nagy Anikó Répcelaki aljegyző
Dr. Dely Ferencné 2012. december 31-ig Szentpéterfa jegyzője, jelenleg aljegyző
Grüll Lászlóné Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője
Kissné Sághi Rita Gencsapáti Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője
Lőrincz Mária Vas Megyei Intézményfenntartó Központ költségvetési munkatársa

2012

Annár István Rábatöttös község polgármestere
Berbás Péterné Körjegyzőség Egyházasrádóc gazdálkodási főelőadója
Dr. Kovács Györgyi Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese
Fördősné dr. Kardos Erzsébet Vas Megyei Intézményfenntartó Központ főosztályvezető-helyettese
Heckmann Ferenc Vas Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési csoportvezetője
Németh Károly Vas Megyei Önkormányzati Hivatal gépkocsivezető

2011

Balogh Tamás Szilveszterné Egyházasrádóc Község Polgármesteri Hivatala igazgatási főelőadója
Dr. Kiss Julianna Répcelak Város Polgármesteri Hivatala jegyzője
Dr. Ódor Ildikó Vasvár Város Polgármesteri Hivatala jegyzője
Kapornaky Sándor Kercaszomor község polgármestere
Major Tibor Lászlóné Nagysimonyi, Tokorcs Községek Körjegyzősége körjegyzője
Szatykó Béláné Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete ügyviteli alkalmazottja

2010

Fábián Lászlóné Jákfa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdálkodási főmunkatársa
Fodor Lászlóné Rábapaty-Zsédeny Körjegyzőség főmunkatársa
Horváth Lajos Bük város polgármestere
Könczöl József Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete, gépjárművezető
Németh László Ferenc Rum Község Önkormányzata polgármester
Simon Lászlóné Egyházasrádóc-Nemesrempehollós-Egyházashollós Községek Körjegyzősége, gazdálkodási főelőadó

2009

Dr. Szijártó Valéria Sárvár Város Polgármesteri Hivatala jegyzője
Györke Gyula Bajánsenye község polgármestere
Joó Imréné Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete technikai dolgozója
Molnár Lászlóné Répcelak Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi csoportvezetője
Németh Magdolna Ják Község Polgármesteri Hivatala pénzügyi főelőadója
Uti Tiborné nyugdíjas köztisztviselő

2008

Dr. Marton Ferenc Gérce, Vásárosmiske községek körjegyzője
Düh Ilona Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési csoportvezető
Jakabné Takács Mária Vas Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági csoportvezető
Kampel István Bő, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy községek körjegyzője
Kiss Károlyné Vép Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője
Székely Zoltán Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete technikai csoportvezetője

2007

Bolfán Istvánné nyug. köztisztviselő
Horváth Béláné Meggyeskovácsi nyug. jegyzője
Rónafalviné Pintér Zsuzsanna Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgató-helyettese
Süle Józsefné a vépi polgármesteri hivatal adóügyi főelőadója
Szukics Imréné Rátót-Rábagyarmat-Nemesmedves Községek Körjegyzősége gazdálkodási főelőadó
Vaspöri Lajosné az őriszentpéteri polgármesteri hivatal adóügyi főmunkatársa

2006

Ádám Károly Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és EU Kapcsolatok Titkársága vezetője
Csapody Gábor Vas Megyei Beruházási Rt. műszaki igazgatója
Cziczer Mária Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Illetékhivatala, Szombathely
Dr. Havasiné dr. Oswald Erika Rábapaty község jegyzője
Gaálné Kovács Márta Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd költségvetési ügyintézője, címzetes főmunkatárs
Milisits Ferencné Polgármesteri Hivatal Szentpéterfa pénzügyi főmunkatársa
Németh Attiláné Molnaszecsőd község jegyzője
Pintér Zsolt Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete gépjármű-ügyintézője
Putz Miklós Vas Megyei Autóközlekedési Tanintézet igazgatója
Soós Józsefné Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete hivatali étkezde vezetője

2005

Dankovics Istvánné Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete főmunkatársa
Gömböcz Lajosné Ostffyasszonyfa-Csönge Községek Körjegyzősége gazdálkodási főmunkatársa
Horváth József Rábagyarmat község polgármestere
Molnár Sándor Csepreg város polgármestere
Nagyné Pukler Andrea Vas Megyei Illetékhivatal vezető-helyettese
Németh István megyei főépítész
Piskor Károlyné Polgármesteri Hivatal Káld igazgatási ügyintézője
Sándorfi Miklósné Városi Polgármesteri Hivatal Répcelak ügykezelője
Szlama Józsefné Nagysimonyi, Tokorcs Körjegyzőség pénzügyi főmunkatársa
Vámos Antal körjegyző

2004

Bandi Zoltán gépkocsi ügyintéző
Bíró Lászlóné igazgatási ügyintéző
Dorner Egyed MÁK Vas Megyei Területi Igazgatóságának igazgatója
Dr. Pusztai Gyuláné Vas Megyei Illetékhivatal vezetője
Fejes Ferencné pénzügyi főelőadó
Kuttorné Taletovits Klára Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szervezési munkatársa
Márk Ágostonné Nemesbőd község megbízott jegyzője
Németh Tiborné gazdasági előadó
Pezenhoffer Richárd Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgatója
Sebesiné Fider Rozália építésigazgatási ügyintéző

2003

Diószegi Józsefné titkársági csoportvezető
Dummel Ottó műszaki osztályvezető
Éder Tihamér gépkocsivezető
Kutszegi István csoportvezető
Németh József polgármester
Németh Károlyné ügyviteli alkalmazott
Perjési Józsefné pénzügyi csoportvezető
Szabó Miklós ny. polgármester
Varga Attiláné pénzügyi előadó
Zalán József jegyző

2002

Albert Csaba polgármester
Bedőcs Péterné szak-főtanácsos
Dr. Birosz Béla Orsz. Mentőszolg. Vas M. Sz. nyug. vez.
Dr. Haramász Zsuzsanna Szentgotthárd Város jegyzője
Laczó László polgármester
Németh Istvánné polgármester
Tamics Lajosné Vas Megyei Önk. Hiv. titkárnő
Tóth József Szombathelyi Erdészeti Rt. szakmunkása
Vadász István polgármester
Vass István polgármester

2001

Őri Istvánné Vas Megyei Önk. Hiv. titkárnő
Dr.Árvai György ügyvéd
Enyinginé dr.Batári Borbála aljegyző
Fenyvesiné Zsarnai Margit Vas Megyei Önk. Hiv. munkatárs
Horváth Miklós polgármester
Nagy Józsefné Koszta Márta mb. jegyző
Németh Vilmos lakásügyi ügyintéző
Rauch Dezsőné igazgatási ügyintéző
Szabó Gyula Vas Megyei Közgy. Ellátó Sz. gépkocsivez.
Wágner Vincéné Horváth Zsuzsanna igazgatási főelőadó

2000

Dr.Antal Sándor irodavezető
Dr.Mercz Ilona Éva körjegyző
Dr.Németh Kálmán polgármester
Dr.Vincze György körjegyző
Feigl Dávidné pénzügyi előadó
Fokiné Rácz Ilona polgármester
Kovács Gáborné adóügyi előadó
Labricz Józsefné gazdálkodási előadó
Vámos Kálmánné jegyző
Végh Károlyné Vas Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetője

0

betűméret növelése      nyomtatás