Területi, Tervezési- és Területfejlesztési Bizottság

betűméret növelése      nyomtatás

FELADATAI

1.)        figyelemmel kíséri és elősegíti az országhatáron is átnyúló regionális s a településrendezési tervezés során a területi lehetőségek és érdekek összehangolt érvényre juttatását;

2.)        figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi tevékenységet;

3.)        figyelemmel kíséri és elősegíti a megye elmaradott térségei fejlesztési lehetőségeit;

4.)        közreműködik a térségi területrendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával, s a területfejlesztéssel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában;

5.)        figyelemmel kíséri a kommunális ellátás helyzetét, közreműködik fejlesztésük érdekében tervek, koncepciók kidolgozásában;

6.)        az érintett állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel együttműködve elősegíti a megye egész területét vagy annak egy részét érintő környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok összehangolt ellátását;

7.)        figyelemmel kíséri a megye munkaerő, illetve foglalkoztatási helyzetét;

8.)        elősegíti a megye idegenforgalmi fogadókészsége fejlesztését;

9.)        elősegíti a falusi turizmus fejlesztését;

10.)      előzetesen véleményezi a megyei közgyűlés és szervei éves nemzetközi tervét, a főbb nemzetközi kapcsolatokról készített éves beszámolót és a nemzeti kapcsolatok kollégiuma elé kerülő napirendeket;

11.)      a határon átnyúló kapcsolatok keretében az EURÉGIO West/Nyugat Pannonia keretszerződés alapján az érintett társbizottságokkal együttműködve segíti projektek és programok kidolgozását és lebonyolítását;

12.)      feladatkörében eljárva ellenőrzi az önkormányzati hivatal munkáját.

TAGJAI
Elnök: Szíjártó László
Alelnök: Rába Kálmán

KÉPVISELŐ TAGOK
Fehér László
Tausz István
Básthy Béla

betűméret növelése      nyomtatás